Här följer mer och ALL tillgänglig information från VA Syd: