Här följer mer och ALL tillgänglig information från VA Syd:

TA-plan V.28 del1

TA-plan V.28 del2

Brevmall JONAB-VA-syd 2021-07-01