Styrelsen har tyvärr konstaterat, att det varit motortrafik genom parken och på samfällighetens gemensamma ytor.

Vi inskärpar, att samtliga medlemmar måste respektera samfällighetens regler och stadgar, samt inte minst följa gällande trafikförordning.

All otillåten motortrafik på gemensamma områden är en överträdelse av lagen och kan medföra en polisanmälan med ersättningsansvar för skador på samfällighetens egendom.