Styrelsen har d.d. mottagit besked om dömande från SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolens domslut.

Se vänligen bilaga för detaljerat information SVEA HOVRÄTT: MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT d. 27/8/2021

PARTER

Klagande
Malmö kommun
205 80 Malmö

Ombud: Förbundsjuristen Erik Backlund
VA SYD
Box 191
201 21 Malmö

Motpart
1. Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö

2. Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö
Box 10
218 76 Tygelsjö

SAKEN
Föreläggande att inrätta allmän va-anläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Tygelsjö i Malmö kommun


MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.