Det kan förekomma störningar i gatubelysningen den närmsta tiden pga renovering.