Styrelsen har blivit kontaktade av Malmö Stad som planerar för renovering av Sjötorpsvägen på sträckan mellan Rödklintsgatan och Laaparken.

En tillfällig dubbelriktad väg kommer att byggas söder om Sjötorpsvägen så att boende väster om parken kan ta sig in mot Tygelsjö utan större omväg.

För boende öster om parken kommer infarterna vid Vallmovägen och Blåklintsvägen att tillfälligt stängas och trafiken behöver ta sig ut norrut via Gullkragegatan.

Vi har för tillfället inga uppgifter om när arbetena ska utföras, men sannolikt i sommar. Vi återkommer med ytterligare besked om tidplan när detta finns framme.

Det Malmö stad har berättat är att delar av vägen behöver saneras pga föroreningar och mängd och utbredning kommer att påverka tiden för renoveringen.

Se även schematisk bild över avstängningar och tillfällig väg.

https://usercontent.one/wp/www.hallan.se/wp-content/uploads/2022/05/Omledning-Tygelsjo-Sjotorpsvagen.png