Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2022.

Vänligen notera d. 24.4.2022, kl. 15 i din kalender, då information från VA-Syd och Grannsamverkan kommer ske.

Själva stämman börjar efteråt, kl. ca. 15:30. Kallelsen delas även ut till alla brevlådor ca. mitten av mars 2022. Sista dag för att lämna in motioner är 24.3.2022.

Årsstämman hålls i år i Pilbäcksskolans caféavdelning.

Alla dokument inför stämman kommer finnas under Årsstämmor på hemsidan under april 2022.

Väl mött d. 24.4.2022, kl. 15:00!

Styrelsen