Hej alla grannar!

Styrelsen har fått ett meddelande från nabo om, att de har ”råkat skicka ut nollavier med en aviafgivt på 29 kr till samtliga medlemmer i Samf. Hällan. Dessa avier kommar att krediteras.

Trevlig helg!

Styrelsen