Styrelsen önskar alla medlemmer en skön sensommer och höst.

Samtidig påminner vi alla medlemmer utan undantag om att följa gällande ordning- och trivselsregler.

Läs här