Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen.

På 2023 års stämma behöver vi välja tre ledamöter (varav en är ordförandeposten), två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år.

Alla kompetenser behövs. Men det som vi söker lite extra efter den här gången är någon som kan tänka sig kassörsrollen. Finns det någon i samfälligheten som har stort intresse för ekonomi, kanske jobbar med ekonomi eller bara helt enkelt har en fallenhet för siffror?

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller känner någon i området som kan vara intresserad? Hör då gärna av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se

Tacksam för svar senast den 28/2

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.

Hälsningar
Valberedningen (Göran Johnsson, Margareta Klebe, Alessio Gallino)