Under den senaste veckan bör alla medlemmar fått en faktura från Nabo för förskottsbetalning av vatten. I enlighet med de rutiner som samfälligheten beslutat om så är detta en förskottsbetalning på den beräknade förbrukningen för året.

Nytt för i år är att momsen är detaljerad på fakturan, detta då även samfälligheter nu är momspliktiga. Detta påverkar inte beloppet som ska betalas, utan är bara en specificering som syns på fakturan.

Värt att notera är också att VoA-taxorna i Malmö gått upp med ca 25% för 2023, vilket gör att det totala beloppet som ska betalas är högre än i fjol för de flesta, även om vattenförbrukningen för fastigheten är densamma – eller rentav lägre.

Mer information om årets vattendebitering finns på Hällan.se.

Vill vill slutligen passa på att uppmana alla medlemmar som har möjlighet att anmäla om e-faktura. Detta gör att man kan undvika en extra aviseringsavgift. Information om hur man går till väga finns på fakturan. För frågor om detta, vänligen kontakta Nabo.