Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2023.

Vänligen notera 23 april kl. 16 i din kalender.
Sista dag för att lämna in motioner är 23/3.


Årsstämman hålls i år i Pilbäcksskolans caféavdelning.
Alla dokument inför stämman kommer finnas under Årsstämmor på hemsidan under april 2023.

Väl mött den 23 april kl. 16:00!
Styrelsen