Styrelsen har 28/2/2023 fått en muntlig presentation av den värdering av VA-nätet, som VASYD låtit göra.

Vi kommer att få både en presentation och en rapport avseende värderingen.

Det, som presenterades för oss 28/2/2023, var ett nettovärde om 11,4Mkr för anläggningen.

VASYD informerade oss även om, att de samlade avgifterna från VASYD, som kommunicerats av dem uppgår till 10,5 Mkr.

Vi kommer låta vår jurist gå igenom rapporten och även göra en kontroll av använda á-priser.

Vår förhoppning är att kunna diskutera ett svar på värderingen på kommande styrelsemöte 13/3/2023.

Vi återkommer, när vi har ytterligare information.

Styrelsen