Skip to main content

Otillåten motortrafik på gemensamma ytor

Styrelsen har tyvärr konstaterat, att det varit motortrafik genom parken och på samfällighetens gemensamma ytor. Vi inskärpar, att samtliga medlemmar måste respektera samfällighetens regler och stadgar, samt inte minst följa gällande trafikförordning. All otillåten motortrafik på gemensamma områden är en överträdelse av lagen och kan medföra en polisanmälan med ersättningsansvar för skador på samfällighetens egendom.

Vägarbete på Sjötorpsvägen

På bakgrund av rykten om avstängning av Sjötorpsvägen (väg 530 i båda riktningar) mot Klagshamn med sluttid 2021-7-31, kl. 16:00 har vi i styrelsen kontaktat VA Syd och fått bekräftat detta.Styrelsen har d.d. bett VA Syd om detaljeret information till samtliga medlemmer snarast möjligt.Styrelsen uppdaterer, när mer information finns. Se information från VA Syd här: […]