Skip to main content

VA Arbete i Tygelsjö

Info från VA SYD: Entreprenören kommer idag att påbörja arbetet med att anlägga tillfälliga förbifarter på de sträckor där detta kommer att behövas. Nästa vecka kommer arbetet med överbyggnaden att påbörjas på nytt. De kommer att starta i öst för att gå västerut och avsluta vid Ur och Skur. Arbetet beräknas vara klart under v […]