Skip to main content

Suppleant sökes!

Har du intresse av att få insyn i styrelsearbetet och kunna agera ersättare vid ordinarie ledamöters eventuella frånvaro? Vill du vara med och bidra till att vi har en fungerande samfällighet? Kan du tänka dig att i framtiden ta en ordinarie ledamotsroll i styrelsen? Hör då gärna av dig till Göran och Mattias på valberedning@hallan.se […]

Revisor sökes!

Vår nuvarande revisor har efter tre år på posten bestämt sig för att lämna över stafettpinnen till någon annan i området. Samfälligheten behöver dig med kunskap och intresse för ekonomi. Du arbetar troligen som revisor eller controller och känner dig trygg med att granska samfällighetens redovisning. Intresserad? Hör av dig till Göran och Mattias på […]

Tryckfelsnisse har varit framme….

Tryckfelsnisse har varit framme….

Under torsdagen påbörjades utdelningen av kallelser till årsstämman i mars. Tyvärr så har ca. 10 st kallelser som delades ut på Ringkragevägen blivit lite fel och vi ber om ursäkt för detta. Tid och datum stämmer men beskrivningen av fullmakt har korrigerats. För att säkerställa att alla har rätt information, så hittar ni den korrekta […]

Information från valberedningen

Hej ! Valberedning har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. Vi har sedan förra stämman deltagit på tre styrelsemöten för att skapa oss en uppfattning om hur styrelsen arbetar och vilka kompetenser som kan komma att behövas. På 2019 års stämma behöver vi välja ny […]

Avläsning av vattenmätare

Snart är året slut och det är nu dags att rapportera in er vattenmätarställning. Styrelsen önskar att ni läser av er vattenmätare och rapporterar någon gång mellan den 18 december 2018 och 6 januari 2019, på följande länk: www.vatten.hallan.se Om ni inte har möjlighet att rapportera via ovanstående länk kan ni lämna följande uppgifter till […]

Uppdatering gällande förrättning

Uppdatering gällande förrättning

En del av samfällighetens medlemmar har återigen blivit kallade till förrättning gällande ledningsrätt. De som blivit kallade bor i ”öarna”, gatorna med en grönyta i mitten. Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få full ledningsrätt till marken där ledningen ligger. Samfälligheten kan inte yrka ersättning, utan kan enbart säkerställa att marken runt omkring […]

Informationsbrev

Under förra veckan fick alla information i sin brevlåda från samfälligheten, samma information hittar ni nu på hemsidan. Informationen om samfälligheten för nyinflyttade hittar ni under menyn dokument och infomationsbrevet nedan. Informationsbrev hösten 2018