Skip to main content

Årsstämman valde ny ordförande

Årsstämman valde ny ordförande

Torsdagen den 7 mars hölls det årsstämma i samfälligheten. Det var en liten skara på 13 fastigheter som deltog. Årsstämman valde Sofia Åkerblom till ny ordförande  och där utöver: Ledamöter: Anette Juldorf, Oscar Runesson, Katja Hofgren och Tommy Lindberg Suppleanter: Zofie Fagerström och Veste Regnér Revisor: Richard Grey Valberedning: Göran Johnsson och Mathias Ohlin Protokollet […]

Årsstämma 7 mars

Då börjar det dra ihop sig till årsstämma, så har du inte noterat den 7 mars kl 18:30 i din kalender då är det dags att göra det nu. Årsstämman hålls som vanligt i Pilbäcksskolans caféavdelning. Alla dokument inför stämman hittar du sedan en vecka tillbaka under Årsstämmor på hemsidan. Väl mött den 7 mars! […]

Suppleant sökes!

Har du intresse av att få insyn i styrelsearbetet och kunna agera ersättare vid ordinarie ledamöters eventuella frånvaro? Vill du vara med och bidra till att vi har en fungerande samfällighet? Kan du tänka dig att i framtiden ta en ordinarie ledamotsroll i styrelsen? Hör då gärna av dig till Göran och Mattias på valberedning@hallan.se […]

Revisor sökes!

Vår nuvarande revisor har efter tre år på posten bestämt sig för att lämna över stafettpinnen till någon annan i området. Samfälligheten behöver dig med kunskap och intresse för ekonomi. Du arbetar troligen som revisor eller controller och känner dig trygg med att granska samfällighetens redovisning. Intresserad? Hör av dig till Göran och Mattias på […]

Tryckfelsnisse har varit framme….

Tryckfelsnisse har varit framme….

Under torsdagen påbörjades utdelningen av kallelser till årsstämman i mars. Tyvärr så har ca. 10 st kallelser som delades ut på Ringkragevägen blivit lite fel och vi ber om ursäkt för detta. Tid och datum stämmer men beskrivningen av fullmakt har korrigerats. För att säkerställa att alla har rätt information, så hittar ni den korrekta […]

Information från valberedningen

Hej ! Valberedning har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. Vi har sedan förra stämman deltagit på tre styrelsemöten för att skapa oss en uppfattning om hur styrelsen arbetar och vilka kompetenser som kan komma att behövas. På 2019 års stämma behöver vi välja ny […]

Avläsning av vattenmätare

Snart är året slut och det är nu dags att rapportera in er vattenmätarställning. Styrelsen önskar att ni läser av er vattenmätare och rapporterar någon gång mellan den 18 december 2018 och 6 januari 2019, på följande länk: www.vatten.hallan.se Om ni inte har möjlighet att rapportera via ovanstående länk kan ni lämna följande uppgifter till […]

Uppdatering gällande förrättning

Uppdatering gällande förrättning

En del av samfällighetens medlemmar har återigen blivit kallade till förrättning gällande ledningsrätt. De som blivit kallade bor i ”öarna”, gatorna med en grönyta i mitten. Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få full ledningsrätt till marken där ledningen ligger. Samfälligheten kan inte yrka ersättning, utan kan enbart säkerställa att marken runt omkring […]